Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. J.H. Smit / L. Pors

Woord op Zondag

op deze startzondag vieren we dat we samen gemeente van Jezus zijn. Veel gelovigen noemen zich ‘kind van God’. In het Nieuwe Testament worden volgelingen van Jezus ook ‘leerlingen’genoemd. Dat zegt iets over de manier waarop we met Jezus verbonden zijn. Hij gaat voorop, wij gaan achter Hem aan. Het geloof is geen ‘systeem’, maar een actief luisteren naar de Heer. Dit jaar staat het thema ‘discipelschap’ centraal. Vandaag de eerste preek over leren en de wereld tot bloei brengen (Efeziers 54, 1-2)

Liturgie
Morgendienst 15 september 2019 (10:00)
Welkom (ouderling van dienst)
(Lennard:)
Stiltemoment
Votum (gezongen)
Groet (gesproken amen)
Zingen: Psalm 84 (NPB)
Zingen: LB 289 (Heer, het licht van uw liefde schittert)
Gebed
Zingen: LB 912 (Neem mijn leven, laat het Heer)
Kindermoment
Start KBC
Zingen: Psalm 119:1,3,8,42 (NPB)
(Joost:)
Bijbellezing 1: Johannes 15:1-8
Zingen: Hemelhoog 320 (Leer mij uw discipel zijn)
Bijbellezing 2: Efeziërs 4:22-32 (begint met ‘Door Jezus wordt duidelijk’)
Tekst voor de preek: Efeziërs 5:1-2
Preek
Zingen: Opw. 378 (Ik wil jou van harte dienen)
(Lennard:)
Richting voor het leven als discipel
Dankgebed en voorbede
Themacommissie over het jaarthema Discipelschap
Collecte (incl. slides over waar je je gaven kunt inzetten in de kerk)
Zingen: Opw. 687 (Heer, wijs mij uw weg)
Zegen (gezongen amen)

 

Datum

15 september 2019

Tijd

10:00

Deel deze activiteit