Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. J.H. Smit

Woord op Zondag
In deze week zijn we opgeschrikt door de moord op Derk Wiersum, advocaat in Amsterdam. De rechtsstaat zelf wordt bedreigd als processen onder druk van dreiging komen te staan. Die dreiging komt ook af op Nehemia. Terwijl hij de muren (ook de rechtsstaat) in Jeruzalem herstelt (hfdst. 3), wordt die stad van alle kanten bedreigd (hfdst. 4). Hoe reageert hij daarop? En op welke manier nemen wij onze verantwoordelijkheid in de bescherming van Gods koninkrijk?

Liturgie bij Nehemia 4 en de viering van het Avondmaal
Lofprijzing en aanbidding
Votum en groet: sela
Opwekking 623: laat het huis gevuld zijn
Luisteren naar Gods Woord
Gebed om ontferming: psalm project ps. 51 Witter dan sneeuw
Genadeverkondiging
Kinderen/ KBC
Kinderlied? Of Jh. De Heer: Nader mijn God tot U
Gebed voor de opening van het Woord
Lezing: Nehemia 4
GK Psalm 79, 1.3
Verkondiging
Leven en danken
GK 2006 gezang 163, 1.2 (ik bouw op U)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Brood en Beker
Onderwijs
Viering
Tijdens viering:
· Samen eten wij – Sela
· GK 2006 gezang 155 (God enkel licht)
· Muzikaal intermezzo
· Aan uw tafel – Sela
· God van liefde, God van trouw – Psalm Project
· Opwekking 378 Ik wil jou van harte dienen
Uitgezonden en gezegend
Opwekking 723 Kom volk van de verrezen Heer
Zegen
Amen (gesproken)

Datum

22 september 2019

Tijd

10:30

Deel deze activiteit