Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. A. Postma

God maakt zijn schepping heel: Bidden om de komst van Gods koninkrijk gaat veel breder dan wij vaak beseffen. Dit ontdekken we deze zondagmiddag o.a. door het lezen van Psalm 148 → Heel de schepping, hemel en aarde, zon maan en sterren, zeemonsters en oceanen en bergen zijn gemaakt om God te aanbidden

Liturgie
Welkom
Stil gebed
Vredegroet & Amen Uitgesproken door predikant
Zingen Opwekking 386 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Gebed
Bijbellezing Psalm 148 (NBV)
Zingen Psalm 148:1&5 GK06
1) Looft, halleluja, looft de HEER
5) Looft, halleluja, looft te zaam
Verkondiging
Gebed uitlopend op…Onze Vader
Kolossenzen 1:15-20 & Lucas 4:18-21 God maakt zijn schepping heel en wij worden betrokken in die heelmaking
Zingen
(als geloofsbelijdenis) Gezang 161:1-4 GK06
1) Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta
2) ´k Geloof in U Heer Jezus, geboren uit de maagd
3) Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
4) Vader van het leven, ik geloof in U
Collecte
Luisterlied: Toekomst vol van hoop (Sela)
Zingen Opwekking 71 Jezus leeft in eeuwigheid
Zegen: Uitgesproken door predikant

Datum

20 oktober 2019

Tijd

16:30

Deel deze activiteit