Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. G. Oosterhuis

Gij zult niet vloeken.

Dat staat niet in de Bijbel, maar het is de huiselijke samenvatting van het derde gebod. En als iemand anders vloekt moet je er iets van zeggen. Staat ook niet in de Bijbel, maar wel in de Catechismus. Dat alleen al maakt het nodig om eens heel goed naar het derde gebod te kijken, en naar de manier waarop dat in de Catechismus wordt uitgelegd. Hoe misbruiken we Gods naam? En hoe gebruiken we hem goed? En … wat is die naam eigenlijk? Kom luisteren deze middag in de leerdienst over Zondag 36 en 37. 

Votum / zegengroet
Openingslied GKB Gez. 156
Gebed om opening Gods Woord
1e schriftlezing Exodus 33 : 12 – 23
Lied na de schriftlezing 1 GKB Psalm 103 : 1
2e schriftlezing Exodus 34 : 1 – 9
Lied na de schriftlezing 2 GKB Psalm 103 : 3
Tekst HC 36 & 37
Preek
Amenlied na de Preek GKB Gez. 145 : 1 en 2
nabespreking
Collecten
Gebed over Preek en Voorbeden
Geloofsbelijdenis HC zondag 47
Slotzang GKB Gez. 145 : 3 en 4
Zegen

Datum

3 november 2019

Tijd

16:30

Deel deze activiteit