Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of  Youtube

Liturgie Zondagmiddag 18-09-2022

Thema: Diep geraakt

Belijdenis van afhankelijkheid
Vredegroet van God
Zingen: Gezang 106:2,3,4 – U, Vader, U aanbidden wij
Gebed

Bijbellezing: Efeziërs 4:17-32
Zingen: ‘Ja, de trooster is gekomen’ couplet 2,3 (op de wijs van GK-2006 Gz 102b!)
Tekst: Efeziërs 4:30
Verkondiging
Zingen: DNP 51:1,3 – Heb medelijden God! Ik roep U aan

Avondmaalsformulier 5
Zingen: Opwekking 347 – Ik geloof in God de Vader (uitdelen brood en wijn)
Opwekking + instellingswoorden
Eten van het brood (gezamenlijk!)
Zingen: Gezang 103:1,5 – O Schepper, Geest, woon in uw kerk
Drinken uit de beker (gezamenlijk!)
Zingen: Gezang 103:6,8 – O Geest, die al Gods heil ontvouwt
Dankzegging avondmaal (mbv Psalm 103)

Dankgebed
Aandacht voor de collecte
Zingen: Gezang 108 – Halleluja, eeuwig dank en ere
Zegen van God

Datum

18 september 2022

Tijd

16:30

Deel deze activiteit