Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst [Voorganger C.J. Mewe]

Ds. C.W. Mewe

 

Liturgie Amersfoort Vathorst 10 november 2019 VM
Welkom
Aanbidding in samenzang:
Opwekking 689
‘spreek, o Heer, door Uw heilig Woord’
Stil gebed
Votum, groet, amen
Psalm 108: 1, 2 LB (2013)
‘mijn hart is, Heer, in U gerust’
‘ja, hoger dan het hemels blauw’
Gebed om de hulp van de Heilige Geest
Bijbellezing: Filippenzen 3: 10 – 21
Samenzang: LB (2013) 466: 1, 2, 6, 7
‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal’
‘O kom, die Heer en Meester zijt’
‘Koning der volken, heers alom’
‘Emmanuël, bewijs uw naam’
Verkondiging over Filip. 3: 20, 21
Samenzang:
Gezang 73: 4, 5, 6 (GK 2006)
‘Ja, Hij, de Heer, zal al hun tranen drogen’
‘en Hij, die op de witte troon zit, zeide’
”k zal water uit de bron des levens geven’
Gods wil voor ons leven: Filippenzen 4: 4 – 9
Samenzang: LB (2013) 727: 1, 2, 3, 4 ‘
‘voor alle heiligen in de heerlijkheid’
‘Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht’
‘maakt al uw strijders in dit aards gevecht’
‘hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon’
Gebed
Collecte
Slotzang: Opwekking 585
‘er is een dag’
Zegen

Datum

10 november 2019

Tijd

10:30

Deel deze activiteit