Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. J.H. Smit

In de leerdienst (middag) staan in dit blok de geboden van God centraal. Vandaag het 9e: geen vals getuigenis spreken. Wat betekent dit in een tijd van ‘post truth’ en ‘fake news’? De belangrijkste vraag luidt: op welke bron zijn wij aangesloten als we spreken met en over onze naaste. Als we in ons spreken connectie maken met de waarheid (Jezus), dan zullen liefde en waarheid onze woorden kleuren. Het is nodig om daarin te oefenen: hoe veilig is de ander in ons spreken? En vraag jij je als discipel wel eens af of je woorden waar, goed en noodzakelijk zijn? Over deze oefening in spreken gaat de preek in de leerdienst.

Liturgie bij leerdienst 9e gebod.
-stilte-
Votum: gezongen
Zegengroet: gesproken
Amen: gezongen
GK 2006 gz 160 (groot is uw trouw)
Christelijke leer
Gebed
Mat. 7,1-5 Efeziërs 4,25-32
HC 43
GK 2006 ps. 36, 1.3 (de zonde spreekt)
Preek
Belijdenis geloof
Belijdenis: ELB 289, vier coupletten: Ik geloof in God de Vader, op de wijs: ‘wat de toekomst brengen moge’
Gebed
Collecte
Uitgezonden en gezegend
Opwekking 688 (genade zo groot)
Zegen
Amen (gezongen)

Datum

10 november 2019

Tijd

16:30

Deel deze activiteit