Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Online Kerkdienst [Voorganger Ds. J.H. Smit]

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of  Youtube

Woord op Zondag
Waar zou jij in willen groeien als het om je karakter gaat? Dat klinkt misschien vreemd, je bent toch wie je bent? Maar de Heer verlost ons niet alleen van de zonden, Hij wil ons denken en willen vernieuwen op weg naar zijn koninkrijk (Romeinen 12,2). Opvallend is de manier waarop Paulus Timotheüs aanspoort om het vuur van de Geest in zijn leven aan te wakkeren (1 Tim. 1,6) zodat hij groeit in vrijmoedig spreken. Vandaag staat ‘wijsheid’ centraal als een van de deugden of ‘hartelijke houdingen’. Wijsheid heeft niet te maken met slimmigheidjes of IQ. Wie wijs wordt, gaat anders kijken naar situaties in problemen in het leven. Hoe? Daarover gaat de preek.

Liturgie bij Spreuken 24, 13-14
Zeven weken, zeven deugden – Wijsheid

Welkom OvD
Psalm voor nu 121 Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Votum/zegengroet
Gebed om ontferming
Opwekking 717 Stil, mijn ziel wees stil.

menti: aankondiging gebedspunten
Kinderen
Lezen: Spreuken 8, 1-11
Lezen: Spreuken 24, 13-14
Lezen: 1 Tim. 1, 6-7
Opwekking voor kids: Liefde, blijdschap vrede
Verkondiging

Sela: gebed voor de werkdag
Mededelingen kerkenraad
Gebedspunten menti: tonen
Gebed

Collecte
Zegen
Opwekking 710 Zegen mij

Datum

28 februari 2021

Tijd

10:30

Deel deze activiteit