Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst -Voorganger Ds. J. Meijer

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of  Youtube

Liturgie zondagmorgen 2 oktober 2022

Thema: Waar staan wij als gemeente voor?

Gezongen votum
Vredegroet van God
Gezongen amen
Zingen: Opwekking 60 – Voor uw liefde, Heer Jezus
Gebed
Bijbellezing: Hebreeën 12:14-29 (door gemeentelid)
Zingen: Psalm 97:2,5 – Een vuur gaat voor Hem uit
Kindmoment (door ??, daarna gaan kinderen naar de kinderbijbelclub)
Tekst: Hebreeën 12:22-24
Verkondiging
Zingen: Psalm 122:1,2,3 – Ik was verheugd, toen men mij zei
De weg die God ons wijst
Zingen: Opwekking 427 – Maak mij rein voor U
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Gezang 139:1,2 – Wij loven U, o God, wij prijzen uwen naam
Zegen van God

Datum

2 oktober 2022

Tijd

10:00

Deel deze activiteit