Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst – Ds. J. Meijer

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of  Youtube

De mooiste dingen worden zomaar gewoon.
Zelfs het kostbare van wie God is en wat Hij doet kan ons soms amper meer raken. Ik wil zondagmiddag inzoomen op de vraag waarom Jezus eigenlijk Christus wordt genoemd (Zondag 12 HC). Het gaat in de kerk zo vaak over ‘Jezus Christus’. Maar wat zeggen we daar eigenlijk mee? De bedoeling is trouwens niet dat we alleen onze kennis wat opfrissen. Maar vooral dat we hierdoor groeien van gewenning naar aanbidding. Zoals Petrus er van getuigt in Handelingen 10:36-43. Het thema van de preek is: ‘Laat ons Christus zien!’

Liturgie zondagmiddag 16 oktober 2022

Thema: Laat ons Christus zien!

Gezongen votum
Vredegroet van God + gezongen amen
Zingen: Gezang 171:1,3 – Wees stil voor het aangezicht van God
Gebed

Bijbellezing: Handelingen 10:36-43
Zingen: Psalm 146:5,6 – ’t Is de HEER, die aan de armen
Tekst: Zondag 12 HC, vraag & antwoord 31
Verkondiging
Zingen: Opwekking 755 – Bewerk ons hart, o God

Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: Psalm 21:3,7 – Hij heeft het leven U gevraagd

Dankgebed
Aandacht voor de collecte
Zingen: Gezang 162:1,2,3 – ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
Zegen van God

Datum

16 oktober 2022

Tijd

16:30

Deel deze activiteit