Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst – Voorganger: Ds. Adrian Vebree

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of  Youtube

Liturgie middagdienst GKv-Amersfoort-Vathorst (Ontmoetingskerk, 16:30 uur)

votum
zegengroet
GK 163 : 1, 3
gebed

Lezen Exodus 30 : 1 – 10
Tekst Openbaring 8 : 1 – 5
Ps 105 : 3, 5 gevolgd door ps 141 : 1, 2

Preek
Lied: In de hemel is de Heer

Geloofsbelijdenis gezongen zie onder voor tekst en melodie
gebed

collecte
ps 146 : 1, 3, 8
zegen

Geloofsbelijdenis – Melodie, Hark, the Herald angels sing LBK 135 (hoor de eng’len zingen d’’eer)

Ik geloof in God de Vader die almachtig, wijs en goed,
aard en hemel heeft geschapen, vorm en kleur in overvloed.
Die de stilte heeft doorbroken en Zichzelf heeft uitgesproken,
in het mensgeworden Woord, opdat ieder naar Hem hoort.
Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, Zoon van God,
die als Redder van de wereld werd gekruisigd en bespot.
Maar die opgestaan ten leven, hemelhoog nu is verheven,
boven heerschappij en macht, die ten onder wordt gebracht.
Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in God, de Trooster, die van oudsher, wereldwijd,
overal zijn volk vergadert en tot dienen toebereidt.
Met Gods kinderen verbonden, in vergeving van mijn zonden,
mag ik op de Jongste Dag opstaan, leven met een lach.
Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

Datum

6 november 2022

Tijd

16:30

Deel deze activiteit