Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. J.H. Smit

Woord op Zondag

De meesten van ons kennen het beeld van een rouwstoet. Je rijdt naar de plek waar een geliefde begraven wordt. Vandaag denken we daar in het bijzonder aan, als we de namen noemen van hen die in het afgelopen jaar gestorven zijn. We lezen over een rouwstoet die door Jezus wordt gestopt. Hij kijkt en ontfermt zich over een weduwe, zij krijgt haar zoon terug uit de dood (Lucas 7). Ook in het Avondmaal kijken we verder. Zoals we nu onderweg Jezus gedenken in brood en wijn, zo zullen we straks met Jezus en elkaar aan tafel zitten als Hij alles nieuw maakt.

Liturgie bij Lucas 7, 11-17 (eeuwigheidszondag)
-stilte-
Lofprijzing en aanbidding
Sela: Votum en groet (1x)
GK 2006 gezang 160 (groot is uw trouw, o Heer)
Luisteren naar Gods Woord
Gebed
Lied voor de Kids: Opwekking 770 Ik zal er zijn
KBC (muziek speelt door)
Lezen: Jesaja 25, 6-9
Lucas 7, 11-17
Verkondiging
DNP psalm 36, 2 (Uw liefde raakt het hemelblauw)
Gedachtenis (Tjerk)
• Kort inleiding eindigt met lezing Openbaring 21: 1-5A
• Namen/muziek/kaarsen
• Lied: Jezus leeft in eeuwigheid
• Gebed (voorbeden)
Viering Avondmaal
• Inleidende woorden: verwachting
• Brood en beker
• Gaande viering
o GK Gezang 119, 1.2.5 (de kerk van alle tijden)
o Intermezzo
o Opwekking 268 (Hij kwam bij ons heel gewoon)
o Idem?
o Opwekking 737 (U nodigt mij aan tafel)
o LvK 1973 gezang 297 (toch overwint eens de genade)
Collecte
Opwekking 575 (Jezus alleen)
Zegen
Amen: zingen:
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.

Datum

24 november 2019

Tijd

10:30

Deel deze activiteit