Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst

Ds. A.O. Reitsema

 

Liturgie bij preek over Jesaja 7:14
Kwintet olv Jannes Munneke
Vóór de dienst wordt gespeeld het Taizé lied ‘Magnificat’
Magnificat anima mea Dominum – mijn ziel maakt groot de Heer
Votum en groet
LB 438: 1, 3, 4 – God lof! Nu is gekomen Gods aangename tijd
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 7:1 – 17; Matteüs 1:18-25
LB 1010: 1, 2, 4 – Geef vrede, Heer, geef vrede
Tekst: Jesaja 7:14
Preek
LB 466: 2, 3, 4, 6 en 7 – O wijsheid, daal als vruchtbare taal!
Geloofsbelijdenis van Nicea
GK 167 – Machtig God, sterke Rots
Gebed
Collecte
Tijdens de collecte wordt een deel gespeeld uit het motet
‘Jesu, meine Freude’, BWV 227, Joh. Seb. Bach
LB 460: 1, 4, 5, 6 – De nacht loopt ten einde
Zegen, amen

Datum

8 december 2019

Tijd

16:30

Deel deze activiteit