Laden Evenementen
 • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst – Viering Heilig Avondmaal [Voorganger: H. Koppelaar]

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of  Youtube

Het eerste deel van deze dienst wordt door mij geleid, de viering van het Heilig Avondmaal zal verzorgt worden door de eigen predikant.

Liturgie:

 • Laten we stil worden voor God.
 • En daarna onze afhankelijkheid van God belijden.
 • Votum en Groet
 • Zingen: Psalm 95:1 Komt laat ons juichen voor de Heer
 • Gebed voor de opening van Gods woord
 • Schriftlezing: Marcus 2:1-12
 • Bediening van het Woord
 • Amen lied: Lied 182 Alles in allen zult Gij voor ons zijn GK2017
 • De tafel wordt gereedgemaakt voor de viering van het Heilig Avondmaal
 • We belijden samen ons geloof door te zingen Gezang 176
 • Vanaf hier neemt Ds. Smit het over.
 • Lezing van het Avondmaalsformulier
 • Viering
 • Dankzegging en voorbede
 • Collecte
 • Slotlied: Psalm 16a GK2017 Ik val niet uit zijn hand.
 • Zegen

Datum

19 september 2021

Tijd

16:30 - 18:00

Deel deze activiteit