Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst – Voorbereiding Heilig Avondmaal [Voorganger Ds. G. de Krimpe]

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of  Youtube

Woord op Zondag
In de middagdienst staan we stil bij de vraag: waar is Jezus? We hebben daar vast wel ideeën over, zoals: Jezus is ‘natuurlijk’ in de hemel. En dat klopt. Maar is het de héle waarheid? We hebben een belijdenis die in ieder geval vindt dat je hier nog wel iets bij moet zeggen. Enig idee over welk stukje van de Catechismus ik het heb?- We gaan het er natuurlijk bij nemen.
De conclusie moet wel zijn: Jezus is er méér bij – of: Hij is dichter-bij – dan wij vaak denken. Kunnen we dat ook in de Bijbel terugvinden? We laten ons dat duidelijk maken door Petrus, die ons daar in het boek Handelingen mooie dingen over vertelt, als hij (?) een verlamde man genezen heeft. Maar als dit allemaal waar is, komt bij mij de belangrijke vraag op, of wij dit wel voldoende in rekening brengen – of , iets anders gezegd: wat zou er wel niet kunnen gebeuren, als wij dit meer in rekening brengen?

Liturgie voor Amersfoort-Vathorst op 12 sept. 16.30 uur

Votum en groet

Psalm 105:1 en 5.

Gebed

Thema voor deze dienst: Waar is Jezus?
We lezen H.C. Vraag-en-antwoord 46 en 47, en krijgen daar al meteen een antwoord op onze vraag. Maar wat houdt dat dan in, in de praktijk van het leven? Dat gaan we onderzoeken vanuit de Bijbel, en daarvoor lezen we (na een korte intro): Hand. 3:12-26

Verkondiging vanuit de vraag: Waar is Jezus? Met als antwoord: dichter bij ons dan wij vaak denken dus dat is mooi, alleen: staan wij daar wel genoeg voor open?

Amen-lied = Opwekking 832 Jezus Overwinnaar

We belijden ons geloof (Apostolicum)

We gaan danken en bidden

Er is een collectemoment

Slotlied: LB Gez. 412: 3 en 6 U, Vader, U zij lof en: Wij zegenen, o Heer

Zegen

Datum

12 september 2021

Tijd

16:30 - 18:00

Deel deze activiteit