Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst – Voorganger: ds. D. Welfing

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of Youtube

Thema: De gelijkenis van de teruggevonden zoon

Liturgie

Mededelingen van de kerkenraad (ouderling Peter de Putter)
Votum (gezongen): “De bron van ons bestaan” (van Marcel en Lydia Zimmer   – melodie van “Oceans” (Hillsong))
Groet (DW)
The Psalm Project – Psalm 103 (“Loof de Heer mijn ziel”)
GK Psalm 145a (“God, ik adem om van U te zingen”) = Opw.734

Gods Tien Woorden (Decaloog en Bergrede) (DW)
Gebed 1 (van verootmoediging en om de Geest) (DW)
Oké voor Kids – Psalm 8 (“Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde”)

Bijbellezing uit Lucas 15 : 1 – 32 (NBV21) (voorlezer Tonia Houwen)
Preek over ‘De gelijkenis van de teruggevonden zoon’ (Lucas 15 : 11 – 32)
Gebed 2 (pastoraal) (DW)
Thuis” van Sela

Gebed 3 (van voorbede) (ouderling)
Collecten

Opw. 820 (“Feest van genade”)
Zegen (DW)

Datum

9 juli 2023

Tijd

10:00 - 11:30

Deel deze activiteit