Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst [ Voorganger Ds. A. Rienks-Nijkerk-Oost ]

Welkom Ouderling
Votum en groet ds SELA versie
Lofprijzing Gemeente OPW 488 de kracht van uw liefde
Gebed
Bijbellezing 1 Voorlezer Lucas 17: 3b-6 (vanaf: stel dat …)
Bijbellezing 2 voorlezer Mat 18:21-35
Lied Ps 130 vs 1 en 2 er is vergeving altijd bij u geweest
Preek
Antwoordlied gemeente OPW 629 als er vergeving is, kan er genezing zijn
Mededelingen
Voorbede/dankzegging
Collecte diaconie
Geloofsbelijdenis gemeente
Zegen
Amenlied gemeente GK GZ 89: 3,4: Heer verzoener van mij zonden

Datum

23 februari 2020

Tijd

16:30

Deel deze activiteit