Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst – Voorganger: Ds. C.J. Mewe em. Spakenburg-Zuid 

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of Youtube

Liturgie 16 april 2023 VM Amersfoort Vathorst

Welkom door ouderling van dienst

Stilte moment
Gesproken votum, zegen en groet
Zingen: Sela ‘een toekomst vol van hoop’

tien geboden als tien beloften
Zingen: Geref. Kerkboek (2006) Gezang 95: 4 en daarna 2
‘want nu de Heer is opgestaan’
‘geen graf hield Davids Zoon omkneld’

Gebed

Kinderlied?
Kinderen naar de clubs

Bijbellezing: Efeziërs 2: 1 – 10
Zingen: Op Toonhoogte 111: 1, 2, 3 / Opwekking 44
‘geprezen zij de Heer die eeuwig leeft’
‘verdreven is de schaduw van de nacht’
‘Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht’

Tekst voor de verkondiging: Efeziërs 2: 4 – 6
Verkondiging
Zingen: Op Toonhoogte 115: 1, 2, 3, 4/Joh.de Heer657
‘ik wil zingen van mijn Heiland’
’’k wil het wonder gaan verhalen’
‘’k wil mijn dierb’re Heiland prijzen’
‘ik wil zingen van mijn Heiland’

Mededelingen en gebed.
Aandacht voor de collecte

Zingen: Geref. Kerkboek (2006) Gezang 99: 1, 2, 3
‘U zij de glorie’
Gesproken zegen en gezongen amen

Datum

april 16

Tijd

10:00 - 11:30

Deel deze activiteit