Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst – Voorganger: Ds. C.J. Mewe em. Spakenburg-Zuid 

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of Youtube

Liturgie 26 maart 2023 VM Amersfoort Vathorst

Welkom door ouderling van dienst
Stilte moment
Gesproken votum, zegen en groet
Zingen: Opwekking 717
    ‘stil, mijn ziel, wees stil’
10 geboden als 10 vragen
Zingen: Psalm 63: 2, 3
‘Uw liefde is het hoogste goed’
    ‘dit is de spijze die mij voedt’
Gebed
kinderlied E&R 76 ‘Alzo lief had God de wereld
Kinderen naar de clubs
Bijbellezing: Matteüs 16: 13 – 23 door ?
Zingen: Geref. Kerkboek 2006 Gezang 89: 1, 3, 4
‘Jezus leven van mijn leven’
    ‘Heer, verzoener van mijn zonden’
    ‘dank, mijn Heiland, voor uw lijden’
Tekst voor de verkondiging: Matteüs 16: 13 – 17 en 20 en 21
Verkondiging
Zingen: Geref. Kerkboek 2006 Gezang 162: 1, 3, 4
   ‘k heb geloofd en daarom zing ik’
   ’k heb geloofd in U, wien d’ aarde’
   ‘ja, ‘k geloof en daarom zing ik’
Mededelingen en gebed.
Aandacht voor de collecte
Zingen: Opwekking 428
‘Genade zo oneindig groot’
Zegen

Datum

maart 26

Tijd

10:00 - 11:30

Deel deze activiteit