Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst – Paasviering – Voorganger: Ds. J.H. Smit 

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of Youtube

Woord op Zondag

Op deze Goede Vrijdag delen we in het sterven van Jezus. We horen het evangelie over zijn kruisiging. Elk jaar is het indrukwekkende: de vrijwillige keuze van Jezus om deze weg voor ons te gaan.
Voor Israel en ons is dit het begin van de tweede uittocht. Nu niet uit een land van slavernij, maar uit een bestaan dat gedomineerd wordt door de dood. Voor de volgelingen van Jezus was dit ook de grote ontdekking. Deze exodus richt zich niet tegen de Romeinen of andere volken, maar tegen de dood zelf. En de Messias gaat deze vijand tegemoet als de lijdende knecht van de HEER. Dit maakt het voor de leerlingen ook zo lastig en hopeloos. Maar op de Paasmorgen ontdekken zij dat Jezus de Messias is die je met huid en haar redt van de grootste vijand, het kwaad en de dood zelf. Want de Heer is opgestaan en Hij leeft.

Liturgie bij Lucas 24,13-35 Pasen 2023

Komen
Kerkkoor + gemeente: In alle vroegte (Dirk Zwart)
Gesproken: ‘De Heer is opgestaan, Hij leeft’

Welkom
Votum/zegengroet
Opwekking 174: Juich, want Jezus is Heer/Opwekking 71 Jezus leeft in eeuwigheid
Gebed

Paasevangelie

Kindmoment
Kinderlied: Maria kwam bij het graf
KBC

Lezing I: Lucas 24, 1-8
NPB 30, 1.2 Ik prijs U Heer, want U genas
Lezing II: Lucas 24,13-35
Verkondiging: Hij is opgestaan. Echt waar!
Kerkkoor + gemeente: Sela: Hij is opgestaan

Gebed/Collecte
Opwekking 832 Jezus Overwinnaar

Zegen
NLB 634 U zij de glorie
Bij uitgaan: Sela: Gods verhaal gaat door

Datum

april 9

Tijd

10:00 - 11:30

Deel deze activiteit