Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst – Voorganger: Ds.J.H.Smit 

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of Youtube

Woord op Zondag

We gaan in deze week op weg naar Goede Vrijdag, naar Gethsemane en het kruis. Het is bijzonder dat Jezus bewust die weg kiest. Hij trekt Jeruzalem binnen, het einddoel van zijn reis. Daar wordt Hij als vorst ontvangen. Maar wie is Hij? De massa denkt dat Jezus nu als een nieuwe leider de maatschappij zal hervormen en hun problemen gaat fiksen. Maar deze Koning gaat in eenzaamheid een veel diepere strijd voeren. Hij strekt zijn lege handen uit en wordt gekruisigd. Zie onze God, de koning-knecht!

 

Liturgie bij Mattheus 21,9 6e zondag 40-dagentijd (Wie is Jezus)

Komen
Welkom
Votum/vredegroet
NLB 705 1.3.4. Ere zij aan God de Vader (geloofsbelijdenis)
Lezen Matteus 20, 17-19
NLB gezang 556, 1.2.5 Alles wat over ons geschreven is
Gebed

Doop
•   Onderwijs
Lezen Romeinen 6,3-9 (Bijbel in Gewone Taal)
•   Doopvragen
•   Doop
•   Zingen: Sela: Gods zegen voor jou, in de naam van Jezus
•   Belofte van gemeente
•   Opgenomen in de kring (OG)

Startmoment/ KBC

Luisteren naar God
Lezen: Matteüs 21, 1-11
NPB psalm 118, 1.7 Laat iedereen Gods goedheid prijzen
Verkondiging: Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER

Leven en delen
Opwekking 268: Hij kwam bij ons heel gewoon
Gebed
Collecte// collectelied: Sela Wonderlijk

Gaan
Opwekking 657 Zie het kruis
Zegen
Amen (gezongen)

Datum

2 april 2023

Tijd

10:00 - 11:30

Deel deze activiteit