Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst [ Voorganger Ds. J.H. Smit ]

Vandaag vieren we het Avondmaal. Dat is de kern van kerk-zijn: samen delen  in Christus. Op deze zondag ontvangen we Anneke de Wit als diaken. Dat is  bijzonder: in 2017 heeft de synode van onze kerken de mogelijkheid geboden  om ook vrouwen in de kerk tot de ambten te roepen. En dit is nu voor Vathorst  de eerste keer dat we daar getuige van zijn. Een tekst waarin alles samenkomt  is Hebreeën 13,1: ​houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere.  Dit is de tweede preek in de serie ‘Ik en mijn huis’ over de praktijk van het  christelijk leven​.

Welkom
– Stilte –
Lofprijzing en aanbidding
Votum: gesproken
Zegengroet: gesproken
Amen: gesproken
GK 2017 gezang 163, 1.2.3 (Dit huis een herberg onderweg)
Opwekking 754 (Heilige Geest van God/Sela noten?)
Gebed
Dienst 10.30u bevestiging diaken
· Onderwijs
· Bevestiging/zegen
· NLB gezang 362, 1.2.3 (Hij die gesproken heeft)
KBC
Luisteren naar Gods Woord
· Mattheus 25, 31-40
· Hebreeën 13, 1-6
· Tekst: Hebreeën 13, 1
· Verkondiging
· DNP 25,2 (Heer, leer mij uw waarheid kennen)
Leven en danken
· Gebed
· Collecte
· Tijdens collecte zingen: Opwekking 767 (familie)
Brood en beker
· Inleiding/onderwijs: formulier IV GK 2017
· Breken van het brood
· Tijdens de viering:
o DNP Psalm 131 (mijn hart is niet hoogmoedig Heer)
o Opwekking 268 (Hij kwam bij ons heel gewoon)
o Sela: Samen eten wij
o Lvk 1973 gezang 75, 1.2.3.11.12 (U kennen, uit en tot U leven)
o Opwekking 706 Sela: zie hoe Jezus lijdt voor mij
Uitgezonden en gezegend
GK 2017, gezang 218, 1.3.4 (Lof aan Gods Zoon, die als het lam)
Zegen
Amen (gezongen)

Datum

19 januari 2020

Tijd

10:30
Event Tags

Deel deze activiteit