Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst [ Voorganger Ds. J. H. Smit ]

Woord op zondag
‘Geven maakt gelukkiger dan ontvangen’. Dit lijkt op een tegeltje, maar het is een woord van Jezus zelf. Paulus heeft dit ergens uit het onderwijs van Jezus opgepikt en geeft het aan ons door (Hand. 20, 35). Vandaag gaat de preek over discipelschap en delen van rijkdom. Vrijgevigheid is een bewijs dat je zelf Gods genade ontvangen hebt. Dat brengt je bij een diepere laag: beschouw je alles wat je hebt als geschenk van God? Of trek je het naar jezelf toe? Hier ligt een behoorlijke uitdaging in deze tijd van economische voorspoed en rijke westerse christenen.

Welkom
Stilte
Lofprijzing en aanbidding
Votum: Eventueel Opwekking 640 (korte versie)
Zegen: gesproken
Amen: gesproken      
Opwekking 815 Vul dit huis met Uw glorie
Opwekking 734 PvN 145 Adem om van U te zingen
Leefregel
Met al mijn kracht, psalm 119 – Psalm Project
Gebed om de opening van het Woord en Gods zegen
KBC
Opwekking 617 Hij kent mijn naam (Een machtig Maker) – Opwekking 617
Luisteren naar Gods Woord
Lezing:
• Mattheus 6, 19-21
• 1 Timotheüs 6, 3-19
Verkondiging

Sela: Gezegend is de Vader

Danken en leven
Gebed
Collecte(-lied)   …
Opwekking 720 God maakt vrij – Opwekking 720
Zegen (gesproken)
Amen (gesproken)

Datum

2 februari 2020

Tijd

08:45
Event Tags

Deel deze activiteit