Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst: Voorganger: Ds. J.H. Smit

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of  Youtube

Woord op Zondag

Wat mag je van de Geest verwachten? Als de Geest wordt gegeven, zie je een enorme beweging op gang komen. De geboorte van de kerk. Je ziet de Geest van buiten naar binnen gaan, de wil van God wordt ons op het hart gebonden. Je ziet ook hoe breed de Geest wordt uitgedeeld: jong en oud, alle rangen en standen. En tenslotte ontdek je dat de Geest je vol maakt van Jezus. En dat leidt er toe dat je zelfs dingen zegt over Hem die je nooit voor mogelijk gehouden had. Dat is misschien wel het grootste wonder van Pinksteren: dat je zo volgeling van Jezus wordt.

Deze zondag hopen we ook het Avondmaal te vieren. Hier ligt een mooie verbinding met Pinksteren. Door de Geest worden we één lichaam, we hebben allen deel aan het ene brood, Jezus Christus.

Liturgie bij Handelingen 2, 8 Pinksteren 2022

Gebed om de Geest
Opwekking 754 Heilige Geest van God
Welkom
Votum/zegengroet
NLB 675 Geest van hierboven

Vernieuwing door de Geest
Leefregel: Efeziers 4, 1-6 (Een lichaam, een Geest)
Psalmproject 51 Witter dan sneeuw
Gebed om ontferming

Ontvangen van de Geest
Kinderen
Lezen: Handelingen 2, 1-13; 33
Verkondiging
Gebed
Opwekking 343 Vul opnieuw mijn hart

Verbonden in de Geest
Viering van het HA
· Instellingswoorden 1 Korintiërs 11,23-26
· Aangaan/rondgang
o NLB 442,1: op U mijn Heiland blijf ik hopen
o Opwekking 754 Samen eten wij
o Opwekking 643
· Brood en wijn
· Afsluiting Avondmaal NLB psalm 103c Loof de Koning heel mijn wezen vs 1
Dankgebed/voorbede (ouderling)
Collecte
Slotlied: Opwekking 832 Jezus overwinnaar
Zegen

Datum

5 juni 2022

Tijd

10:30 - 12:00

Deel deze activiteit