Laden Evenementen
 • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst: Voorganger: R. van Ommen

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of  Youtube

Thema: Jezus ontdekken
We hebben allemaal wel eens in ons leven een moment gekend dat we Jezus wel zouden willen tegenkomen. Gewoon als we bezig zijn met ons werk, onkruid aan het wieden zijn of boodschappen doen. Om een praatje aan te knopen of die ene vraag die jou zo bezighoudt aan hem voor te leggen. We hebben net Pinksteren gevierd. De Heilige Geest is uitgestort. Jezus woont in ons hart. Hoe dichtbij wil je God hebben? Jezus is niet meer fysiek op aarde, en toch laat hij zich ook echt zien vandaag de dag. We moeten dan wel met een andere blik naar de werkelijkheid kijken. De gebeurtenis in Johannes 21:1-14 helpt daarbij.
Jezus maakt zich kenbaar aan zijn leerlingen door woord en daad. Je moet dat echter wel willen zien. De leerlingen hadden onverschillig kunnen reageren op die vroege voorbijganger aan de oever. Maar ze luisteren.
Daardoor kan het wonder ook gebeuren. Als wij met open ogen en oren ons werk doen, het onkruid wieden of boodschappen doen, dan geloof ik dat we iets van Jezus kunnen ontdekken.
De andere kant is dat wij Jezus ontdekken voor anderen in wat wij zeggen en doen. In het ‘zendingsbevel’ van Johannes 20 wordt duidelijk dat Jezus zijn leerlingen de wereld instuurt zoals Híj door de Vader in de wereld is gestuurd.
De Geest helpt ons daarbij. Jezus is niet fysiek op aarde, maar geeft ons wat wij nodig hebben. Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons niet alleen.

Liturgie morgendienst 19-06-2022;1030u

 • Votum& Groet
 • Zingen Opw.167 (Samen in de naam van Jezus)
 • Gebed
 • Kindmoment (daarna kinderen naar club)
 • Lezen Joh.20:19-21 en 20:30-21:14
 • Zingen NLB 653:1,2,7 (U kennen, uit en tot U leven)
 • Preek: Jezus ontdekken
 • Zingen NLB 663:1 (Al heeft Hij ons verlaten)
 • Leefwijzers (Mt.5:3-16)
 • Zingen NLB 1006
 • Dankzegging en voorbeden
 • Collecte (kinderen komen terug)
 • Zingen NLB 415:1-2 (Zegen ons Algoede)
 • Zegen
 • Zingen NLB 416:3

Datum

19 juni 2022

Tijd

10:30 - 12:00

Deel deze activiteit