Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst: Voorganger: Ds. J.H.Smit

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of  Youtube

Woord op Zondag

Welke mensen zet God in voor zijn koninkrijk? Als je rondkijkt, kun je teleurgesteld raken. Mensen zijn al zo druk met hun eigen leven, dat er geen ruimte lijkt te zijn voor anderen die de liefde van Jezus nodig hebben. Paulus is het bewijs dat God alles om kan gooien: als er iemand niet bezig was met het volgen van Jezus (eerder het tegendeel) dan was hij het. Maar God geeft hem een speciale bediening: van vijand van Jezus wordt hij de grote apostel van de heidenen. Als iemand dus genade leert kennen, is hij het. We krijgen twee nieuwe ambtsdragers die door God gezonden worden. Als God het onmogelijke doet (Paulus) dan zal Hij ook zeker onze gaven kunnen inzetten voor zijn doel.

Liturgie bij Handelingen 9, 17 Gezonden door de Heer – bevestiging ambtsdragers

Komen
Taizé/Sela: wacht op de HEER (2x)
Welkom
Votum/zegengroet
NLB 221, 1.2.3 Zo vriendelijk en veilig als het Licht
Knielen
Gebed om Ontferming
GK 2017 gezang 218, 1.4 (Lof aan Gods Zoon, die als het Lam)
Horen
Kinderen
Lezen: Handelingen 9, 1-22
Verkondiging: Gezonden door de HEER
Sela: Laat ons samen één zijn, Heer verenig uw kerk
Bevestiging ouderling/diaken
Onderwijs
Belofte
Zegen
DNP psalm 134, 1.2. (Kom trouwe dienaars van de HEER)
Delen
Gebed
Collecte
Gaan
Sela: Toekomst vol Hoop
Zegen

Datum

26 juni 2022

Tijd

10:30 - 12:00

Deel deze activiteit