Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst – [Voorganger: Ds. A. Rienks

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of  Youtube

Hebreeën 4: 10 Rust om te vieren

Geroepen zijn en Samenkomen
Gemeente: NLB 150A : Geprezen zij God
OvD: Welkom
OvD: Stil gebed
Gemeente: Votum zingen : NPB 121: 1 ; Mijn ogen kijken naar omhoog
Ds. Rienks: Gesproken: zegen
Gemeente amen: zingen NLB 415: 3 amen, amen…
OvD: Gebed opening van het woord / zegen voor deze dag
Ds. Rienks: Leefregel de Tien Woorden
Gemeente: Psalm 79: (OB) vs 4 en 7 Gedenk niet meer aan ‘t kwaad dat wij bedreven ; zo zullen wij de schapen uwer weiden
Gods Woord open en ons antwoord
Bijbellezer: Bijbellezing Hebr 4: 1-13 / Psalm 95
Ds. Rienks: Verkondiging Tekst: Hebr 4 vs 10
Gemeente: Luisterlied : U geeft rust: (https://youtu.be/HEqe9KUPKK0)
Dankbaarheid
Gemeente: Collecte
OvD: Voorbede / dankzegging
Gemeente: NLB 1010: geef vrede Heer geef vrede
Zegen en zending:
Ds. Rienks: Zegen
Gemeente: LB 73 : 257: Halleluja eeuwig dank en ere.

 

Datum

14 augustus 2022

Tijd

10:30 - 12:00

Deel deze activiteit