Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst – Voorganger: K. Koelewijn

Ds. K. Koelewijn

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of  Youtube

Woord op Zondag:

Geloof! Grijp je vast aan Jezus! 

Liturgie
Psalm 103 (Psalm Project, Looft de Heer, mijn ziel)
welkom (door OVD)

Votum
zingen Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen
zingen Alle eer aan God (SELA) Jezus is het woord van God,
gebed

schriftlezing Markus 5:21-43
zingen Psalm Projects psalm 103 Loof de Heer, mijn ziel, 
Aansluitend zingen: Psalm 103:1, 5 (GK06) Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN

preek
Tekst: Markus 5:34
zingen Opwekking 575 Jezus alleen, ik bouw op Hem

levensheiliging
zingen Jezus’ liefde voor mij (Sela) Dank U mijn Vader voor al uw genade

gebed/voorbeden (door OvD)
collecte
zingen Gez. 161:1,3,4 (GK06) Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta,
zegen Met gesproken amen
zingen Alles wordt nieuw (Sela) Wij zijn op weg naar Jezus’ koninkrijk.

Datum

22 januari 2023

Tijd

10:00 - 11:30

Deel deze activiteit