Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst – Voorganger: Ds. J.H. Smit

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of  Youtube

Woord op Zondag
Wat zou je willen meenemen als je dit leven verlaat? Dat is een vreemde vraag: je bent naakt geboren en zonder iets mee te nemen zul je dit leven verlaten. Toch intrigeert de vraag: wat blijft er over van al onze inspanningen en relaties als we de laatste adem uitblazen? We komen in de laatste weken van het kerkelijk jaar voor Advent. Deze laatste twee zondagen kijken we vooruit maar dan naar de rand van de tijd. We kijken als het ware ‘over de rand’ in de eeuwigheid. Dat is uitdagend en tegelijk adembenemend. Hoe kunnen wij ons indenken hoe het zal zijn naar het sterven, als wij die drempel overstappen? Wie komen wij daar tegen en hoe zullen we dan leven? In de eerste preek staat het gesprek van Jezus met de Sadduceeën centraal. Zij ontkennen de opstanding uit de doden. Jezus laat zien dat Mozes er al op rekende: God is een God van levenden (Lucas 20,38). Volgende week 20 november noemen we de namen van hen die in het afgelopen jaar gestorven zijn.

Liturgie bij Lucas 20,38

Komen
Voor aanvang van de dienst: Psalmproject – 146, Hoop op Hem
Lied: Opwekking 815 – Vul dit huis met Uw glorie
Welkom
Votum en Zegen
Lied: Michael W. Smith – Awesome God

Knielen
Geboden
Gebed
Lied: Psalmproject – God van liefde, God van Trouw

Horen
Kinderen
KBC
Lezen: Lucas 20, 27-40.
Lied: DNP psalm 30: 1,5 U prijs ik Heer, want U genas
Verkondiging: God van leven

Leven en danken
Lied: NLB 287 Rond het licht
Mededelingen/gebedspunten
Dankgebed/voorbeden
Collecte

Gaan
Lied: Opwekking 857 – Hoop in leven en in dood
Zegen
Lied: Herhaling opwekking 857 – Hoop in leven en in dood

Datum

13 november 2022

Tijd

10:00 - 11:30

Deel deze activiteit