Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst – Voorganger: Ds. J.H. Smit

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of  Youtube

Woord op Zondagmiddag
Wat is de rol van de kerk? En welke plek neem je daarin in? Door corona is iedereen met deze vraag geconfronteerd. Wat deel je met elkaar als de gemeente (verplicht) niet mag samenkomen? En als je het gras bij de buren ontdekt, wat bind je dan aan de eigen gemeente? In deze laatste leerdienst staat het thema ‘De kerk: hemel op aarde’ centraal. We ontdekken twee kanten van de kerk. De kerk is het lichaam van Christus, ons hoofd in de hemel (Kolossenzen 2, 1 Korintiërs 12). Als de kerk de afspiegeling is van Christus, dan gaat dat veel verder dan een groep mensen die toevallig dezelfde geur- en smaakvoorkeuren delen. Tegelijk is de kerk de hemel op aarde. Dat levert ook spanning op, we zijn kerk in allerlei situaties van zonde en gebrokenheid. Alleen Christus, ons fundament en ons Hoofd in de hemel, bewaart de kerk op weg naar de toekomst.

Liturgie bij HC 21 De kerk: hemel op aarde

Votum (gezongen)
Zegengroet
Amen (gezongen)

NLB 314 Here Jezus, om uw Woord
Gebed

Lezen:
Kolossenzen 1, 15-23
HC 21a
Opwekking 689 Spreek O Heer

Verkondiging
NLB 273 Loof God die zegent al wat leeft: (a,m,a,v,a)
Gebed

Geloofsbelijdenis (ELB 289, zie hieronder)
Collecte
GK 2006 gezang 119: 1,2,5 (de kerk van alle tijden)

Zegen
Amen (gezongen)

ELB 289
(melodie LvK 293: Wat de toekomst brengen moge)

Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij de koning van de kosmos
– het gesternte zingt zijn eer –
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam
Zoon van God en Zoon des Mensen,
goede herder, offerlam.
Door te lijden en te sterven
– groot is het geheimenis –
schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is

Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen – God zij glorie –
uit het graf is opgestaan.
Door het brood – dit is Mijn lichaam –
door de wijn – dit is Mijn bloed –
geeft de vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

Ik geloof ook in de Geest,
Adem van God uitgegaan.
Hij vertroost en Hij versterkt ons,
waar wij in het leven staan.
Door de Geest zijn wij verbonden
met de Heer en met elkaar.

 

Datum

27 november 2022

Tijd

16:30 - 18:00

Deel deze activiteit