Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst [ Voorganger Ds. J. Janssen-Bunschoten-West ]

Het gaat zondagmiddag over ons bidden. D​e bijbel zegt dat we onophoudelijk moeten bidden (1 Tes. 5:17). Als ik mijn gebedsleven spiegel in deze woorden, is dat best wel confronterend. Is dit eigenlijk wel realistisch? Als je aan het werk bent, op school zit, op het voetbalveld staat, dan kan je toch niet steeds maar bidden? Dat hoeven we niet letterlijk nemen, denk ik dan. Dat is natuurlijk bij wijze van spreken.​ Of is er toch meer over te zeggen?

Liturgie zondagmiddag 16-02–2020
Votum
Groet Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus
Zingen: Ps 63:1,2 uit de Nieuwe Psalmberijming (zie voor de tekst pg 2) (‘Ik zoek U, God’)
Gebed
Schriftlezing: 1 Ts 5:12-28
Zingen LvK1973 gz 473:1,3,5,10 (Heel het leven toegewijd aan God)
Tekst HC Zondag 45
Preek
Zingen Opw 488 (‘Heer, ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij’)
Gebed
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader (zie voor de tekst: pagina 2)
Op de melodie van Nieuw Liedboek 481 (LvK gz 135)
Collecte
Zingen: Ps 105:1,2,3 (vs 3: ‘zoekt dagelijks zijn aangezicht’)
Zegen De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen

Datum

16 februari 2020

Tijd

16:30

Deel deze activiteit