Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Kerkdienst – Voorganger K. Koelewijn

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of  Youtube

THEMA: Jezus: het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt

Liturgie middagdienst 10-04-2022

Welkom
Votum/groet
Amen
Zingen Psalmen voor Nu 130 Uit de diepte roep ik U
Gebed
Schriftlezing Jesaja 53 Johannes 1:29-34 1 Johannes 3:1-6
Zingen Liedboek voor Kerken 177:1,2,5,6 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
Preek
Zingen GK06 gezang 109:1,3 Halleluja, lof zij het Lam
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen GK06 gezang 109:4 Aanbidt de Vader in het Woord
Gebed
Collecte
Zingen GK06 gezang 165 Machtig God, sterke Rots
Zegen
Amen

Datum

10 april 2022

Tijd

16:30 - 17:30

Deel deze activiteit