Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Online kerkdienst [Voorganger Ds. J.H. Smit]

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of  Youtube

Woord op Zondag 3 januari
Deze week hoorde ik weer links en rechts mensen die in quarantaine gingen. Je kunt je dan ook beter voorstellen wat het in Israël betekende om melaats of onrein te zijn. Alleen duurde deze isolatie niet vijf of tien dagen, maar vaak een leven lang. We lezen vandaag het verhaal van een vrouw die levenslang lijdt aan bloedvloeiingen (Marcus 5). Naast het sociaal isolement kwam je hierdoor ook buiten de geloofsgemeenschap werd gesloten. Jezus laat zien dat God zonen en dochters roept, juist uit deze groep mensen zonder perspectief. Dat laat de goddelijke macht van Jezus over breuken in de schepping zien (genezing) maar geeft ook duidelijk aan wie bij de kring rond Jezus hoort. De kerk is bij uitstek een plek om daarin te oefenen.

Liturgie bij Marcus 5, 25-34, 3 januari 2021

Welkom OvD
GK 2006 gezang 161, 1.2.4 Heer, U bent mijn leven
Votum/zegengroet
Leefregel: Jakobus 4,13-15
Lied als gebed om ontferming: PvN 51 Was mij witter dan sneeuw

Woord
Aankondiging Menti: wat wensen we elkaar toe voor 2021: menti.com + CODE
Gebed voor de opening van het Woord
Lezen: Marcus 5, 25-34 (OvD)
GK 2006 gezang 156 (Heer, ik kom tot U)
Verkondiging

Danken en leven
Liedboek 1973 gezang 125, 1.3.5 (nu daagt het in het Oosten, link met de Kersttijd )
Mentimeter: wensen vanuit de gemeente
Gebed (OvD)
Collecte
Opwekking 488 (de kracht in van uw liefde, link met het wonder van genezing preek)
Zegen

Datum

3 januari 2021

Tijd

10:30 - 11:30

Deel deze activiteit