Laatste afgelopen Evenementen

Kerkdienst – Voorganger: Annemarie de Roos (Student prediker)

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of Youtube Liturgie Komen Welkom Votum en groet Zingen Gez. 426: 1, 3 en 5 Knielen Leefregels: Marcus 12:28-34 Zingen Opw. 598 – Uw sterke hand Gebed voor opening van Woord KBC Woord Zingen Opw 429 – God wijst mij een weg Lezen: Hebreeën 11:1-3, 8-16 Preek: Thema: In geloof gaan Leven en danken Zingen: Opw. 520 – Wees mijn verlangen Voorbede en dankgebed Collecte Kindmoment Gaan Zingen Sela – Gebed om zegen Zegen

Kerkdienst – Voorganger: Ds. J.H. Smit (Viering Heilig Avondmaal, Bevestiging Peter van de Kamp)

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of Youtube Woord op Zondag Deze week schoten mijn emoties alle kanten op. Verdriet bij de begrafenis van Rebekka, als je de lege plek beseft die zij achterlaat in haar gezin. Ergernis om een lift in Hart van Vathorst die niet werkt waardoor een flink aantal bewoners geen kant op kan. Iets van onrust tijdens een regenbui op de A20. Niet normaal, zoveel water als er dan uit de lucht komt. En blijdschap bij het zien van onze kleinzoon nadat hij met zijn ouders op vakantie geweest was. In de psalmen zie je emoties in het leven met God heftig heen en weer schieten. Psalm 129 borrelt van spanning en dreiging. De volgende psalm is een lied uit de diepte en een hartstochtelijke vraag om vergeving. En dan kom je bij psalm 131 waarin je rust vraagt voor je ziel. Dat lied en de stilte die erbij past, is een prachtige voorbereiding op het Avondmaal en het ontvangen van Jezus Christus. Kom tot Mij, zegt de HEER. Liturgie bij psalm 131 Viering HA/bevestiging Peter van de Kamp Komen Welkom Opwekking 623 (laat het huis gevuld zijn) DNP 122, 1.3 (Ik spring van blijdschap op wanneer) Votum/zegengroet Knielen Lezen: psalm 130, 1-3 PvN 130 (Uit de diepte roep ik  vs. 1.2.3) Lezen: psalm 130, 4-5 PvN 130 (Uit de diepte roep ik  vs 4 (Israël hoop op de Heer)) Woord  Gebed KBC + vertrek Lezen psalm 131 Verkondiging -stilte en muzikaal intermezzo- Leven en danken Bevestiging Peter van de Kamp GK 2017 psalm 134 Danken en voorbede Collecte Psalmen voor Nu 133 (Daar is het leven goed)    (met kort muzikaal intermezzo dat leidt naar de viering HA, bv)  Tafel Instellingswoorden Gebed Viering ·         Psalm 42, 1.3 (Heer, een hert in...

Lees meer

Kerkdienst – Voorganger: Ds. J.H. Smit (Voorbereiding viering Heilig Avondmaal, Startzondag)

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of Youtube Liturgie bij Galaten 5, 13 Vier de kerk Start jaarthema: Geroepen om vrij te zijn (slavernij) Startzondag met bevestiging ouderling Peter van de Kamp, introductie Marije Biesma Binnenkomen – Kom tot Hem - Sela Afkondiging van overlijden Heer, U bent mijn leven, 1.3 Welkom (ovd) Komen/knielen Sela 191 De mensen die we missen Roep om rust – Kees Kraaijenoord (Stilte) Votum/zegengroet (gesproken) Woord Gebed om de verlichting met de Heilige Geest Startmoment KBC Lezen: . Galaten 5, 1-2 . Galaten 5, 13-26 NPB 146, 1.4.5.6 (Halleluja, heel mijn leven) Verkondiging: Leven door de Geest NPB 18, 1.5.6 (Ik houd van U mijn Heer, U bent zo machtig) Bevestiging en introductie · Vragen · Bevestiging · Zegen · Zegenlied: Sela 20 Heer, wijs mij uw weg Gebed Collecte – No longer slaves - Opw. 794 Kom volk van de verrezen Heer – Opw 723 Zegen