Archief preken

Categorie: Preken
1534

Hoe nemen wij de kinderen mee? (doop Cato Heek)

Dominee: Ds. J.H Smit | 14 feb 2016, 8:45

Vandaag zien we dat drie kinderen in de gemeente gedoopt worden. De Heer gaat met hen door het water, ze krijgen het teken dat ze verbonden zijn met het sterven en opstaan van Jezus Christus. Dat water komt terug in de preek: Israël gaat door de Jordaan het land van de belofte binnen. Daarbij geeft de Here ook een teken, de twaalf stenen op de grens die verwijzen naar Gods grote daden. En dan begint het gesprek tussen ouders en kinderen. Hoe pakken wij in Vathorst samen deze verantwoordelijkheid op en naar welke stenen verwijzen wij? Hoe nemen wij de kinderen mee?

Categorie: Preken
1504

Wat is het hart van je leven als christen?

Dominee: Ds. J.M. Burger | 7 feb 2016, 16:30

Wat is het hart van je leven als christen? Ik zou zeggen: één zijn met Christus. Maar wat bedoel je daarmee? Mij is gevraagd daar twee leerdiensten over te verzorgen. Vanmiddag gaat het over Paulus, die op allerlei manieren laat zien dat wij ‘in Christus’ zijn, met hem sterven en opstaan. Wat moet je je daarbij voorstellen? Ik hoop dat deze dienstenjullie helpen dichtbij Jezus te blijven en vanuit Hem te leven!

Categorie: Preken
1865

Talenten die de Heer ons toevertrouwt

Dominee: Ds. J.H Smit | 7 feb 2016, 10:30

Deze preek gaat over talenten die de Heer ons toevertrouwt (Mat. 25, 14-30). Nu kun je daarbij gelijk denken aan The Voice, de talentenjacht voor zangers. Dan zijn talenten dus bijzondere kwaliteiten die je kunt trainen en ontwikkelen. Dan zou de boodschap zijn: doe vooral je best! In de preek proberen we dieper af te steken: wat heeft de Heer ons toevertrouwd in deze eindtijd? Wat kun je daarvan delen en vermenigvuldigen? En wat betekent het om dat talent in de grond te stoppen?

Categorie: Preken
1434

Volgen van Jezus en discipelschap (belijdenis Manuel Schipper)

Dominee: Ds. J.H Smit | 31 jan 2016, 16:30

De vraag naar het volgen van Jezus en discipelschap staat centraal. Het lijkt wel of Jezus onmogelijke eisen stelt (Lucas 9, 57v): ouders begraven of eerst afscheid van hen nemen, het kan niet meer als Jezus op weg gaat naar Jeruzalem om daar te sterven. Als de lat zo hoog ligt, wie kan dan nog met Hem mee? In deze middagdienst doet Manuël Schipper belijdenis van zijn geloof. Wat betekent het voor Manuël en voor ons om achter de Heer aan te gaan?

Categorie: Preken
1452

De bruiloft in Kana

Dominee: Ds. D.T. Vreugdenhil | 31 jan 2016, 10:30

Thema is Joh. 2: 1-11: de bruiloft in Kana. Het verhaal is wel bekend, maar je kunt je afvragen of de Here Jezus niet een andere, een betere start had kunnen bedenken voor zijn publieke werk onder Israël. Had Hij werkelijk niets beters, niets belangrijkers te doen dan feestvieren en de drankvoorraad op peil te houden? Te meer, waar Hij in dit teken uitdrukkelijk de trend wil aangeven voor het geheel van zijn optreden als de beloofde Messias! Toch is het juist op deze manier dat Hij wil laten zien waar het God uiteindelijk om gaat!

Categorie: Preken
1486

Wat zegt het dat je Christen bent?

Dominee: Ds. L.R.J. Kramer | 24 jan 2016, 16:30

„What’s in a name? Wat zegt het nou dat je Vathorster bent? Aardig om over na te denken. Maar wat zegt het dat je ‚christen’ bent? Christenjongeren geven aan dat ze niet concreet kunnen maken wat het verschil is tussen hen en nietchristelijke jongeren. Kan jij het wel? In onze cultuur verlangen we naar duidelijkheid en concreetheid. Zelfs IS wordt zo aantrekkelijk voor moslimjongeren… Wat is jouw profiel? Jouw voetafdruk in deze wereld? We kijken naar een filmpje, we lezen uit de Bijbel, Zondag 12 en we kijken naar Jezus Christus. Welk verschil wordt hier nou gemaakt? Welk profiel rijst er op? En hoe concreet is dat?”

Categorie: Preken
1399

Hoe nodigt Jezus ons uit tot zijn koninkrijk?

Dominee: Ds. J.H Smit | 24 jan 2016, 10:30

In deze periode na het kerstfeest komt Jezus aan het woord. Hoe nodigt Hij uit tot zijn koninkrijk? Op deze zondag staat de gelijkenis van de uitnodiging voor het feest centraal (Lucas 14). Als de uitnodiging de deur uit gaat, komen er allerlei antwoorden waarom dit niet het goede moment is om naar het feest te gaan. Hoe reageert de Heer daar op? En wat doen wij met deze uitnodiging?

Categorie: Preken
1474

God zoekt zelf verbinding met zijn wereld

Dominee: Ds. J.H Smit | 17 jan 2016, 10:30

Als je in Zuid Europa reist, vind je op elke hoek een verbinding tussen hemel en aarde. In kapelletjes of kruissymbolen, ook al loopt de meerderheid daaraan voorbij. In het noorden van Europa lijkt die verbinding weggevallen. Geloof is een uitzondering, verwijzen naar Jezus excentriek. Ook als christen kan het lastig zijn om de link nog te leggen. Ons leven hier, staat dat niet los van God? We vieren het Avondmaal. Jezus spreekt over een geopende hemel (Joh. 1,51). Het beeld van de Jacobsladder: God die zelf de verbinding legt. Engelen die neerdalen op Jezus. God die zelf verbinding zoekt met zijn wereld.