samen leven, samen leren, samen vieren, samen delen.

Kerkdienst - Voorganger: Marije Biesma

Komen Welkom Lied: Psalm 103, verzen 1,3 Votum en groet Lied: Opwekking 815 (Vul dit huis met Uw glorie) Knielen Leefregels: Galaten 5:13-26 Gebed voor de opening van het Woord Woord Lied: Psalm 104, verzen 1, 8 Bijbellezing: Psalm 104 Lied: Opwekking 734 (Adem om van U te zingen) Introductie preek kinderen Kinderlied: Dank U wel voor de sterren (youtube) Preek: Adempauze (Psalm 104:29-30) Leven en danken Lied: Psalm 150, verzen 1,2 Apostolische geloofsbelijdenis Voorbede en dankgebed Collecte Gaan Lied: Gezang 21/lvdk 146 c (Alles wat adem heeft love de Here), verzen 1,4,7 Zegen Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of Youtube


Voorganger Marije Biesma
Wanneer 21 juli om 10:00u
Locatie Kerkzaal
Logo Ontmoetingskerk