Mission

zending utrecht mission

Geloof delen


2 op de 3 mensen wereldwijd kennen Jezus niet. Onze wereld heeft Jezus nodig. Als Gereformeerde Kerken willen we het geloof delen, wereldwijd. Daarom ondersteunen we samen lokale kerken en organisaties in Congo, Oeganda en de Centraal Afrikaanse Republiek die daar volop mee bezig zijn, in woord en daad. En dat werkt! Zij weten wat er nodig is en welke aanpak het verschil maakt. We geloven dat het Evangelie van Jezus Christus het verschil kan maken in landen die aan corruptie en nepotisme kapot gaan. Vanuit deze visie ondersteunen we de projecten in DR Congo, Uganda en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Het gaat om christenen die onder vaak zeer moeilijke omstandigheden Christus willen volgen.
Promotiefilm


Ons werk


Met veel enthousiasme en liefde voor Christus’ kerk hebben we ons de afgelopen jaren ingezet voor onze broeders en zusters aan de andere kant van de wereld. We zijn God dankbaar voor het vele werk dat we, samen met onze lokale partners, hebben kunnen verzetten. Het werk is beslist niet gemakkelijk en stelt ons voor complexe vraagstukken. Dit bepaalt ons telkens opnieuw bij onze afhankelijkheid van God.
Contactpersoon :