De bruiloft in Kana

Thema is Joh. 2: 1-11: de bruiloft in Kana. Het verhaal is wel bekend, maar je kunt je afvragen of de Here Jezus niet een andere, een betere start had kunnen bedenken voor zijn publieke werk onder Israël. Had Hij werkelijk niets beters, niets belangrijkers te doen dan feestvieren en de drankvoorraad op peil te houden? Te meer, waar Hij in dit teken uitdrukkelijk de trend wil aangeven voor het geheel van zijn optreden als de beloofde Messias! Toch is het juist op deze manier dat Hij wil laten zien waar het God uiteindelijk om gaat!

Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *