Tag: 2020


25
sep 2020
Online Kerkdienst - Eeuwigheidszondag [ Voorganger: Ds. J.H. Smit ]

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of  Youtube Liturgie voor Eeuwigheidszondag 22 november 2020, 1 Thessalonicenzen 4, 13-18 Welkom Lofprijzing/aanbidding Votum/vredegroet Psalm voor Nu 84 Wat hou ik van uw huis Gebed om van toenadering/ontferming Opwekking 717 Stil, mijn ziel wees stil Woord van God Kinderen Lezing Romeinen 14, 7-8 Lezing 1 Thessalonicenzen 4, 13-18 Sela: God van Leven Verkondiging Liedboek 1973 gezang 300 Eens al de bazuinen klinken, 1.2.4.6 Noemen van de namen Gesproken tekst Namen NLB gezang 416: Ga met God Dankgebed en voorbeden Leven en danken Mededelingen =>......

Lees meer


25
sep 2020
Online Kerkdienst [ Voorganger: Ds. J.H. Smit ]

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of  Youtube Als je denkt aan stappen de wij naar de toekomst zetten, is veel onzeker. Grote plannen geven een duidelijke koers, maar kunnen zomaar doorkruist worden. Op deze tweede zondag van Advent doet Marije belijdenis. Zij had zich misschien wel een heel ander leven voorgesteld, met God ergens vaag op de achtergrond. Maar toen kwam de HEER haar tegemoet en bracht haar leven op zijn weg. Daarover gaat ook de preek: de toekomst komt van de andere kant, van God. Johannes de Doper bereidt......

Lees meer


04
jul 2020
Online Kerkdienst [Voorganger Ds. J.H. Smit]

(Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of  Youtube) Woord op Zondag Met de woorden van Jezus is iets bijzonders aan de hand. Als Jezus de ene gelijkenis vertelt, is de boodschap gelijk helder voor de hoorders. Denk bij voorbeeld aan de barmhartige Samaritaan. Je weet gelijk dat dit over oprechte naastenliefde gaat. Maar andere gelijkenissen hebben een andere spits: zij laten een geheim zien dat je niet gelijk begrijpt als je er niet voor open staat. Het verhaal over de zaaier valt in die laatste categorie. Een zaaier gaat het land......

Lees meer


03
jul 2020
Online Kerkdienst [Ds. J.H.Smit]

(Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of  Youtube) Woord op Zondag De afgelopen tijd is door sommigen als rustig ervaren. Omdat er minder gereisd en vergaderd werd, ontstond er plotseling ruimte. Maar voor anderen pakte dit heel anders uit. Er moest juist harder gewerkt en gezorgd worden in allerlei nieuwe vormen. In deze laatste groep herken ik mijzelf het meest. De uitnodiging van Jezus ‘Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn’ is dan balsem voor de ziel. Maar wat betekent het als je dan het ‘juk’ van Jezus krijgt?......

Lees meer


04
apr 2020
Online Kerkdienst - Goede Vrijdag [Voorganger Ds. J.H. Smit]

Deze dienst is online te volgen op: https://www.youtube.com/channel/UCUF99MgIopJ0Pf_md6FeUaw of https://kerkdienstgemist.nl/stations/1449-Ontmoetingskerk-Amersfoort-Vathorst   Liturgie Bid met mij (sela) Welkom/kaars/votum Gebed Ontferm U (lev) Lezing 1: psalm 22 Preekstoel NPB Psalm 22, 1.3.5. Mijn God, mijn God Lezing 2: Matteus 27,45-56 Preek Liedboek gezang 182, 1.6 (Jezus leven van mijn leven) Gebed Zegen Opwekking 706 (zie hoe Jezus lijdt voor mij, couplet 1,2,3)...

Lees meer


30
dec 2019
Online Kerkdienst [ Voorganger Ds. J.H. Smit ]

De dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of Youtube Welkom Votum Opwekking 733 10K redenen Gebed Kyrie Mentimeter Lezing Exodus 16 Kindmoment Sela: Alles voor Hem Preek Sela: Ik ben/wie zal ons voeden Gebedspunten/ Gebed Verwijzing collecte Zegen Opwekking 798 Houd vol Filmpje Esther/Janine met uitnodiging korte filmpjes in te sturen...

Lees meer


30
dec 2019

Liturgie Bidstond van biddag – Openingswoorden Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen Van zonsopgang tot zonsondergang moet uw naam geloofd worden God, kom mij te hulp, Heer haast u mij te helpen Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen, Amen – Zingen          GK 171 ‘Wees stil voor het aangezicht van God’ – Tekst            1 Petrus 4,7-11 – Zingen          Psalm 121  Eerst bidden – Meditatie ‘Eerst......

Lees meer