Tag: Doopzondag


02
feb 2020

Woord op zondag ‘Geven maakt gelukkiger dan ontvangen’. Dit lijkt op een tegeltje, maar het is een woord van Jezus zelf. Paulus heeft dit ergens uit het onderwijs van Jezus opgepikt en geeft het aan ons door (Hand. 20, 35). Vandaag gaat de preek over discipelschap en delen van rijkdom. Vrijgevigheid is een bewijs dat je zelf Gods genade ontvangen hebt. Dat brengt je bij een diepere laag: beschouw je alles wat je hebt als geschenk van God? Of trek je het naar jezelf toe? Hier ligt een behoorlijke uitdaging in deze......

Lees meer


02
feb 2020

Woord op zondag ‘Geven maakt gelukkiger dan ontvangen’. Dit lijkt op een tegeltje, maar het is een woord van Jezus zelf. Paulus heeft dit ergens uit het onderwijs van Jezus opgepikt en geeft het aan ons door (Hand. 20, 35). Vandaag gaat de preek over discipelschap en delen van rijkdom. Vrijgevigheid is een bewijs dat je zelf Gods genade ontvangen hebt. Dat brengt je bij een diepere laag: beschouw je alles wat je hebt als geschenk van God? Of trek je het naar jezelf toe? Hier ligt een behoorlijke uitdaging in deze......

Lees meer


08
mei 2016

Met dominee Evert Jan Hempenius. Thema: Eeuwig leven; leven in verbondenheid met God, nu en morgen! Bijbelteksten: Johannes 17:3, Johannes 1:18, Johannes 14: 6-11, Johannes 17: 1-8, 20-26....

Lees meer


08
mei 2016

Met dominee Evert Jan Hempenius. Thema: Eeuwig leven; leven in verbondenheid met God, nu en morgen! Bijbelteksten: Johannes 17:3, Johannes 1:18, Johannes 14: 6-11, Johannes 17: 1-8, 20-26....

Lees meer